Toxiska chefer

Tidningen Ingenjören: Ger din chef dig ont i magen?

Artikel i tidningen Ingenjören: Ger din chef dig ont i magen?

En intervju med mig om toxiska chefer i tidningen Ingenjören: Ger din chef dig ont i magen?

Men Martina Skowronska tycker det är missvisande att tona ner risken att stöta på en narcissist eller psykopat i chefsrollen.
– Mörkertalet är enormt. Den procent man har kunnat diagnosticera är de som har fått diagnosen när de suttit fängslade. De flesta psykopater eller narcissister är inte diagnosticerade eftersom de aldrig självmant skulle vända sig till vården och söka hjälp. Det är grovt missvisande att prata om att det bara finns en procent av dessa personlighetstyper. Risken att stöta på dem är mycket, mycket större än så.