Toxiska chefer

Akavia Aspekt: Så hanterar du en toxisk chef

Akavia Aspekt: Så hanterar du en toxisk chef

Jag blev intervjuad av Akavia Aspekt, fackförbundet Akacias medlemstidning om toxiska chefer. Artikeln finns i sin helhet här. 

Boken Toxiska chefer kallar hon en självhjälpsbok där hon beskriver olika typer av chefer och även ger flera tips om hur man kan hantera dem. Hon är dock noga med att poängtera att en toxisk chef inte är samma sak som en dålig chef.

– En dålig chef är en bra person som vill väl, men som har dåliga yttre förutsättningar för att göra ett bra jobb. Den personen vill vara en bra chef, vill coacha och lyfta medarbetarna, men något runt personen gör att det inte fungerar.

– En toxisk chef däremot, då pratar vi om en människotyp som bara har sitt eget väl och ve i fokus, som är empatilös och som tar till varje metod och strategi som finns för att utöva makt. Den gör dessutom vad som helst för att inte förlora den status som rollen ger. Det är viktigt att skilja på.