Genomskåda narcissisten

Så väljer du rätt stöd när du blir utsatt för narcissistisk misshandel

Många drabbade vittnar om att de söker hjälp hos psykologer, socialtjänsten, kvinno- och mansjourer, vården och psykiatrin men oftast ger det mycket liten effekt. Tyvärr är många av dessa instanser inte rustade för att ge relevant hjälp gällande problematiken kring narcissistisk misshandel. Vilket kan leda till att den drabbade blir ännu mer förvirrad, förtvivlad, osäker och traumatiserad. 

Om du inte vet något om hur instansen arbetar med den här typen av frågor och/eller inte vet så mycket om den specifika personen som ska bistå med hjälp, är det här mina bästa tips för att få de resultat du är ute efter när du söker hjälp. 

1️⃣ Vad vill du få ut av samtalen? Är det att någon ska lyssna, förstå, ge vägledning och råd, bekräfta din situation och/eller lära dig mer? Är det viktigt för dig att den du pratar med har kunskap om narcissister och narcissistisk misshandel, egna erfarenheter eller både och? Du behöver vara klar över vad du söker. 

2️⃣ Researcha och ta reda på vem som kan tänkas erbjuda det du söker. 

3️⃣ Ställ frågor till den som du ska prata med. Kan den här personen verkligen hjälpa dig? Har hen rätt bakgrund, kunskap och erfarenhet? Är personen och institutionen trovärdig, vad har de för rykte? Tänk på att någon som arbetar som leg. psykolog inte per automatik har den kunskapen om narcissistisk misshandel som du kan vara ute efter.

4️⃣ Leta efter någon som erbjuder en situationsanalys som ger hen en bild över din faktiska situation, inte någon som på måfå ger råd ”ur luften”. 

5️⃣ Överväg om metodiken som erbjuds kan vara rätt för dig. Om utgångspunkten för samtalen inte är anpassad till just din situation kan du börja leta vidare.

Det är viktigt att du känner att du hamnat rätt och att personen som ska vägleda dig till förstår din situation. Samtalen ska vara givande och ge dig rätt verktyg. Är det något som känns olustigt eller fel, behöver du säga det till den som du pratar med eller söka dig vidare. 

…………………………………………………………………………………………

Hjälp dig själv och andra – dela gärna detta inlägg, tack 🙏