Genomskåda narcissisten

Vad är narcissistisk misshandel?

VEM?

I narcissistisk misshandel finns det alltid två parter: 

  1. narcissisten/förövaren (samt eventuellt hens allierade kumpaner)
  2. den drabbade/offret. 

VAD?

Narcissistisk misshandel är en subtil, utstuderad och raffinerad form av misshandel som spelas av narcissisten med slutna kort och en dold agenda. 

VARFÖR?

Misshandeln går ut på att narcissisten förvirrar offret och förvränger dess verklighet för att det gynnar hens egoistiska syften. Narcissisten styr offret i en viss medveten riktning för att få kortsiktiga och/eller långsiktiga fördelar. När offret går i den riktning narcissisten vill, får narcissisten bekräftelse på sin självbild, på hur saker och ting ska vara, på hur människor ska bete sig och på hur situationer ska utvecklas. 

VILKA KONSEKVENSER?

För offret innebär misshandeln att den egna identiteten, integriteten och de egna gränserna suddas sakteliga ut. Offret påverkas till att gå emot sitt förnuft, sina känslor, tankar och värderingar. När man befinner sig i ständig förvirring litar man inte längre på sig själv och sitt eget omdöme. Offret tenderar då att ty sig till narcissisten för validering. Narcissistens världsbild blir så småningom den egna världsbilden. För att upprätthålla ”stabilitet” i sitt liv hänger man sig åt narcissisten och lägger sitt liv i hens händer. 

HUR? 

Narcissisten styr skeenden och människor genom att ljuga, bedra, konfabulera och manipulera:

👉 Gaslighting

👉 Triangulering

👉 Future faking 

👉 Pendla i sitt beteende mellan varm-kallt-varmt-kallt etc

👉 Ghosting (försvinna-komma tillbaka-försvinna-komma tillbaka osv)

👉 Silent treatment

👉 Kritik

👉 Uttalade och outtalade hot

👉 Bestraffning

NÄR? 

Misshandeln sker systematiskt och hela tiden. Även de goda, varma och kärleksfulla stunderna är manipulationer i den narcissistiska misshandeln. 

…………………………………………………………………………………………

Hjälp dig själv och andra – dela gärna detta inlägg, tack 🙏