Genomskåda narcissisten

Hur vet jag om någon är en narcissist?

Är hen verkligen en narcissist? Hur kan jag veta det?

Personer som lever i destruktiva relationer kan ha stora behov av att veta om deras partner/familjmedlem är en ”riktig” narcissist. Få ett papper. Få det svart på vitt. Få det bekräftat av en expert, sjukvården, en myndighet. Någon som är insatt. Någon annan som ”vet bättre”.

Det är som att man inte vågar lita på sig själv, sitt eget omdöme, det man upplever, det man ser, det man känner. Man förminskar och gaslightar sig själv och lägger tilltro till att någon annan utomstående VET bättre än det man själv faktiskt vet eftersom det är den verklighet man lever i.

De flesta som lever/har levt med en narcissist vet inte. De får aldrig sina upplevelser bekräftade genom en diagnos. På grund av att den svenska sjukvården saknar rätt kunskaper inom ämnet, kan det hända att en potentiell diagnos uteblir helt eller att narcissisten blir feldiagnosticerad. Om det ens går så långt. De flesta narcissister är svårdiagnosticerade, eftersom de inte tycker sig behöva genomgå en personlighetsutredning. 

Som drabbad behöver man agera för sitt eget bästa och fatta vissa beslut trots att den eftersträvansvärda diagnosen inte finns. Målet kan inte vara att vara kvar i en toxisk relation tills man vet säkert om personen är en narcissist/har narcissistiska drag. Det är omvänd logik. Det spelar egentligen ingen roll om din partner är den eller den. Det som spelar roll är: 

Vad DU KÄNNER och hur DU MÅR när personen gör, pratar och beter sig som hen gör mot dig och mot sin omgivning. Om du mestadels mår dåligt i relationen på grund, ja, då är det inte rätt relation för dig, oavsett personens sjukdomsbild. 

För att övertyga dig själv om att bryta relationen är att observera personen för att lägga ett pussel:

  • Titta efter återkommande beteendemönster.
  • Analysera relationen från början och hur personen har bettett sig över tid.
  • Hur relationen har utvecklats och vad som har förvärrats.
  • Läs på om narcissister: hur de agerar, beter sig och vilka manipulationsmetoder de använder.

…………………………………………………………………………………………

Hjälp dig själv och andra – dela gärna detta inlägg, tack 🙏