Genomskåda narcissisten

En tuff process när man lämnar eller blir lämnad av en narcissist

Det här några av de mest svåraste och smärtsammaste sakerna jag kämpade med efter att ha lämnat Adam: 

  • Att stå fast vid mitt beslut trots att jag fortfarande älskade honom vid tidpunkten för när jag lämnade honom. 
  • Att inse att han aldrig älskade mig och att hans känslor för mig inte var äkta.
  • Att acceptera att hela vår relation var uppbyggd på lögner och manipulationer som han använde för att hålla mig kvar i relationen.
  • Att jag var tvungen att gå igenom en sorgeprocess och sörja någon som fortfarande lever, på samma sätt som man sörjer någon som är död.
  • Att sörja mig själv, personen jag var innan Adam.
  • Att börja prioritera mig själv och utgå från min egen hälsa och mitt mående i de beslut jag skulle ta. 
  • Självanklagelser, skuld och skam för att jag tillät mig att bli manipulerad, utnyttjad och för att relationen inte fungerade.

…………………………………………………………………………………………

Hjälp dig själv och andra – dela gärna detta inlägg, tack 🙏