Genomskåda narcissisten

En narcissist ”älskar dig”, men bara om du…

✅ gör som narcissisten säger/vill. 

✅ inte sätter gränser. 

✅ inte ”dikterar krav” (som narcissisten väljer att se det när du vill få relationen att fungera).

✅ lever narcissistens liv och ger upp din personlighet, integritet och dina intressen.

✅ blint sväljer narcissistens lögner och manipulationer och inte ifrågasätter vad narcissisten sysslar med.

✅ inte motsätter dig. 

✅ bortser från och suddar ut dina behov. 

När en narcissist säger att hen ”älskar dig”, menar hen inte alls det som sunda människor menar. Narcissistens ”kärlek” till dig hänger på att du gör så som narcissisten vill. 

För att en narcissist ska säga att hen ”älskar dig”, kommer du behöva ge upp vem du är och anpassa dig narcissisten. Om du på något sätt frångår narcissistens koncept om hur hen vill att du ska vara och agera, är du inte längre lovable för hen.

Med en narcissist är det omöjligt att resonera, diskutera, hitta lösningar eller kommunicera. Inte heller är det möjligt att få ett fungerande samspel och ett samarbete. Narcissisten vägrar att se ditt perspektiv och det går inte att få hen att förstå vad som är bäst för relationen och för dig personligen.

Allt ska enbart ske på narcissistens villkor. Alltid. Det är det narcissistens ”kärlek” går ut på – hen förväntar sig att du ska ge upp dig själv. I gengäld kommer hen vilja styra och bestämma över dig och över er relation. Får hen inte det, skyller hen på att du ställer för höga/orimliga ”krav”, är dryg, omöjlig att ha att göra med eller har utvecklats ”åt ett annat håll”. Så var det med den ”äkta kärleken”…