Genomskåda narcissisten

Skillnaden mellan dig och en narcissist

Skillnaden är att du skulle ta ner hela universum för narcissisten utan att blinka. Narcissisten lyfter inte ens ett finger för att göra något för relationen. Än mindre för dig, trots att hen säger att hen både älskar dig och skulle göra allt för dig. Tomma ord, utan värde. Narcissisten känner sig berättigad till allt, men ger ingenting gott tillbaka. Noll. Du får inte heller ett ”tack” för allt du gör för hen. Inte heller ett ”förlåt” för allt det hemska hen utsätter dig för.