Genomskåda narcissisten

En myra är inte en elefant

En myra är en myra. En elefant är en elefant. En myra kommer aldrig bli en elefant. En elefant kommer aldrig bli en myra. (Inte i detta liv i alla fall.)

Dessa djur har helt olika förutsättningar, funktioner, instinkter, behov och överlevnadssätt. Ingen skulle någonsin få för sig att en myra ska plötsligt bete sig som en elefant och tvärtom. Ändå applicerar vi just det tänket när vi tolkar en narcissist. 

En narcissist är en narcissist. En narcissist kommer aldrig bli en empatisk, välvillig, känslomässigt mogen och mentalt sund människa. Man kan inte förvänta sig att narcissisten kommer känna, tänka, fungera, värdesätta, prioritera och kommunicera som en själv. Lika lite som man kan förvänta att en liten myra helt plötsligt omvandlas till en stor elefant. 

En narcissist har en dold agenda med varje person, relation och situation. Hen utgår alltid från att i varje läge göra det som är bäst för sig själv. Det handlar aldrig om vad som är det bästa för, dig, er, relationen och/eller era gemensamma barn. 

Det handlar alltid om vad som är det bästa för narcissisten. Hens beslut, kommunikation, prioriteringar, mål, handlingar och beteenden utgår alltid från det egna egot och hens själviska behov. Det är en total avsaknad av empati.

Man likställer inte en myra med en elefant. Varför fortsätter vi då att likställa en narcissist med oss själva?

…………………………………………………………………………………………

Hjälp dig själv och andra – dela gärna detta inlägg, tack 🙏